MEER OOR ONS

GNR Ouditeure is ‘n firma van geregistreerde ouditeure en geoktrooieerde rekenmeesters wat al sedert 1989 in Potchefstroom en Klerksdorp bestaan en kliente landswyd diens. Die vennote is Prof. Arnold Rademeyer, Prof. Andre Nel, Raadt Rademeyer en Melt Rademeyer.

Saam bied ons jare se ervaring in ons veld om aan jou behoeftes te voldoen.

GNR SE DIENSTE SLUIT IN

Oudits

(Statuter en Vrywillig)

Onafhanklike Oorsigte

Opstel van Finansiële State

 

Jaarlikse finansiële state

Periodieke bestuurstate

Personlike-en
Maatskappyebelasting

 

  • Voorbereiding en indiening van BTW opgawes en rekonsiliasies
  • Voorbereiding en indiening van LBS opgawes en rekonsiliasies
  • Voorbereiding en indiening van
    voorlopige en jaarlikse belastingopgawes
  • Belastingadvies en strukturering
  • Besware en apelle

Maandelikse Rekeningkundige

 

Werk en Rapportering

Sekretariële
 Werk

Waardasies

Boedelbeplanning en Strukturering 

Besigheidsadviesdienste

  • Groepstrukturering
  • Kosteontleding
  • Interne beheermaatreelontledings en -aanbevelings

Interne Oudit

LOOPBAAN GELEENTHEDE

GNR Ouditeure is ‘n dinamiese onderneming wat jaarliks personeel aanstel. Ons bied geakkrediteerde opleidingskontrakte vir Geoktrooieerde Rekenmeesters in wording en neem ook gekwalifiseerde personeel in diens.